Simbolurile localității

Simbolurile localității

Prima atestare a moşiei satului Chişcăreni este într-un document din 6 martie 1560, cunoscut în regest şi invocând acte mai vechi, în care este menţionată jumătatea de sus a moşiei Zâmbroia pe Ciulucul de Mijloc, la fantană, în gura pârăului Zâmbroai. În timp, pe moşia aceasta s-au constituit câteva sate, printre care Zâmbrăoanii şi Chişcărenii, astăzi contopite. Microtoponimul Valea Zâmbroii există până în zilele noastre, ultima dată consemnat în expediţiile filologilor moldoveni la nord-vest de satul Coşcodeni.

Denumirea Zâmbrăoani coboară, probabil, la numele văii. Ambele toponime au la bază fie antroponimicul feminin Zâmbroaia (soţia sau văduva unui Zâmbru, antroponimic provenit de la animalul zimbru [Bison bonasus] sau de la copacul alpin zâmbru [Pinus Cembra]), fie numele comun omofon desemnând femela zimbrului.

Denumirea actuală Chişcăreni, care a fost atestată şi în formele Piscăreşti şi Pişcăreni, provine fie de la antroponimicul Chişcar (Pişcar), fie direct de la numele comun chişcar, un peşte ca un şarpe cunoscut şi cu numele de ţipar sau anghilă [Misgurnus fossilis şi Anguilla anguilla].

Crearea stemei satului Chişcăreni s-a realizat prin procedeul armelor grăitoare, adică făcând trimitere la denumirea localităţii.
Capul de zimbru din prima partiţiune invocă denumirea Zâmbroani, iar chişcarul din partiţiunea a doua – denumirea Chişcăreni.

Culorile au fost alese din motive heraldice. Zimbrul este de aur pentru că marchează vechimea denumirii, aurul fiind smaltul heraldic suprem. Câmpul verde în care a fost aşezat capul de zimbru este culoarea pădurii şi a vegetaţiei în general, ceea ce reprezintă cadrul natural al acestui animal. Chişcarul este negru pentru că acest smalt heraldic este cel mai apropiat de culoarea naturală a acestui peşte. A fost aşezat în câmp de argint pentru că argintul este culoarea heraldică a apei. Peştele a fost încoronat pentru a consemna importanţa lui ca etimon al denumirii localităţii care a supravieţuit până în zilele noastre.
În ceea ce priveşte semnificaţiile heraldice generale ale smalturilor câmpurilor utilizate în stema Chişcărenilor, acestea sunt următoarele. Verdele este culoarea destinului şi speranţei, a naturii şi sănătăţii, a prospeţimii şi tinereţii, a frumuseţii şi bucuriei. Dintre planete verdele heraldic se asociază cu Venus, iar dintre pietrele preţioase cu smaraldul. Argintul (albul) este culoarea curăţeniei, inocenţei şi înţelepciunii. Dintre planete argintul heraldic se asociază cu Luna, iar dintre pietrele preţioase cu perla.

Coroana sătească de aur care timbrează scutul, în conformitate cu normele heraldice naţionale, se referă la faptul că satul Chişcăreni este sat-reşedinţă de omună.

 

Drapelul satului a fost elaborat în baza stemei. Din dorinţa de simplificare şi de apelare la embleme cât mai puţine s-a folosit numai partiţiunea a doua, cea mai legată de contemporanietate.

Regulament de utilizare

 

1. Stema şi Drapelul satului Chişcăreni sunt însemnele oficiale ale satului şi reprezintă plenar comunitatea sătenilor în faţa altor comunităţi.

 

2. STEMA SATULUI

 

2.1. Stema satului Chişcăreni reprezintă:

Scut despicat; în prima partiţiune, pe verde, un cap de zimbru ridicat, de aur; în cea de-a doua partiţiune, pe argint, un chişcar ridicat, negru, încoronat de aur. Scutul timbrat de o coroană sătească de aur.

 

2.2. Stema satului poate figura:

a) în sigiliile oficiale ale instituţiilor săteşti şi comunale oficiale;

b) pe antetul hârtiilor oficiale emanate de autorităţile săteşti şi comunale oficiale;

c) pe edificiile publice şi în birourile de serviciu ale funcţionarilor de stat care reprezintă autoritatea locală;

d) pe bunurile mobile şi imobile ale satului şi comunei;

e) pe medalii, insigne şi decoraţii locale;

f) pe diplome de onoare conferite de autortăţile locale;

g) la intrările în sat;

h) pe timbre, plicuri şi alte emisiuni poştale;

i) pe diverse suvenire şi obiecte de protocol;

j) în alte cazuri neprevăzutr de prezentul Regulament, cu permisiunea Consiliului comunal, a Primărului comunei sau a Comisiei Naţionale de Heraldică a Republicii Moldova.

 

2.3. În cazul amplasării stemei satului alături de stema de stat a Republicii Moldova, sau/ şi stema raionului Sângerei, sau/ şi stema comunei Chişcăreni, stema satului se plasează într-o poziţie secundară faţă de acestea, mai la dreapta sau mai jos, iar dimensiunile stemei săteşti nu pot depăşi dimensiunile stemei de stat, dimensiunile stemei raionale şi dimensiunile stemei comunale.

3. DRAPELUL SATULUI

 

3.1. Drapelul satului Chişcăreni reprezintă o pânză pătrată albă, purtând un chişcar negru, încoronat galben.

 

3.2. Drapelul satului există în două forme: drapelul original şi drapelul uzual.

 

3.3. Drapelul original are compoziţia descrisă la art. 3.1, se confecţionează într-un singur exemplar, cu latura de 1000 mm, şi conţine următoarele decoruri exterioare şi accesorii obligatorii:

a) franjuri de aur pe perimetrul pânzei, în afară de latura de la hampă care se festonează cu fir de aur;

b) două şnururi roşii prinse de vârful hampei şi terminate cu ciucuri de aceeaşi culoare;

c) o panglică tricoloră în culorile Drapelului de Stat al Republicii Moldova terminată cu franjuri de aur şi legată în fundă de vârful hampei;

d) hampă confecţionată din lemn vopsit roşu-închis, având lungimea de 2,5 ori mai mare decât înălţimea pânzei drapelului, iar talpa ferecată în metal;

e) vârf standard pentru hampele drapelelor instituţiilor de stat ale Republicii Moldova.

 

3.4. Drapelul original al satului se păstrează în biroul de serviciu al Primarului comunei şi se scoate în public, la decizia Primarului, cu prilejul unor ceremonii oficiale solemne.

 

3.5. Drapelul satului se arborează pe sediul Primăriei comunei şi alte edificii publice din teritoriul satului.

 

3.6. Drapelul satului poate figura pe diverse emisiuni poştale, suvenire, obiecte de protocol etc. şi poate fi folosit în cadrul unor manifestaţii sportive, culturale, festive, acţiuni oficiale etc., precum şi în alte cazuri, cu permisiunea Consiliului comunal, a Primarului comunei sau a Comisiei Naţionale de Heraldică a Republicii Moldova.

 

3.7. În cazul arborării sau ampalsării drapelului satului alături de drapelul de stat al Republicii Moldova, sau/ şi drapelul raionului Sângerei, sau/ şi drapelul comuniei Chişcăreni, drapelul satului se aşează într-o poziţie secundară faţă de acestea, mai la dreapta sau mai jos, iar dimensiunile lui liniare nu pot depăşi dimensiunile drapelului de stat, dimensiunile drapelului raional şi dimensiunile drapelului comunal.

 

4. Dispoziţii tranzitorii

 

4.1. Până la adoptarea stemei şi drapelului comunei Chişcăreni, raionul Sângerei, stema şi drapelul satului Chişcăreni, comuna Chişcăreni, raionul Sângerei, vor fi utilizate în calitate de simboluri comunale.

 

Regulament de utilizare

 

1. Stema şi Drapelul satului Chişcăreni sunt însemnele oficiale ale satului şi reprezintă plenar comunitatea sătenilor în faţa altor comunităţi.

 

2. STEMA SATULUI

 

2.1. Stema satului Chişcăreni reprezintă:

Scut despicat; în prima partiţiune, pe verde, un cap de zimbru ridicat, de aur; în cea de-a doua partiţiune, pe argint, un chişcar ridicat, negru, încoronat de aur. Scutul timbrat de o coroană sătească de aur.

 

2.2. Stema satului poate figura:

a) în sigiliile oficiale ale instituţiilor săteşti şi comunale oficiale;

b) pe antetul hârtiilor oficiale emanate de autorităţile săteşti şi comunale oficiale;

c) pe edificiile publice şi în birourile de serviciu ale funcţionarilor de stat care reprezintă autoritatea locală;

d) pe bunurile mobile şi imobile ale satului şi comunei;

e) pe medalii, insigne şi decoraţii locale;

f) pe diplome de onoare conferite de autortăţile locale;

g) la intrările în sat;

h) pe timbre, plicuri şi alte emisiuni poştale;

i) pe diverse suvenire şi obiecte de protocol;

j) în alte cazuri neprevăzutr de prezentul Regulament, cu permisiunea Consiliului comunal, a Primărului comunei sau a Comisiei Naţionale de Heraldică a Republicii Moldova.

 

2.3. În cazul amplasării stemei satului alături de stema de stat a Republicii Moldova, sau/ şi stema raionului Sângerei, sau/ şi stema comunei Chişcăreni, stema satului se plasează într-o poziţie secundară faţă de acestea, mai la dreapta sau mai jos, iar dimensiunile stemei săteşti nu pot depăşi dimensiunile stemei de stat, dimensiunile stemei raionale şi dimensiunile stemei comunale.

3. DRAPELUL SATULUI

 

3.1. Drapelul satului Chişcăreni reprezintă o pânză pătrată albă, purtând un chişcar negru, încoronat galben.

 

3.2. Drapelul satului există în două forme: drapelul original şi drapelul uzual.

 

3.3. Drapelul original are compoziţia descrisă la art. 3.1, se confecţionează într-un singur exemplar, cu latura de 1000 mm, şi conţine următoarele decoruri exterioare şi accesorii obligatorii:

a) franjuri de aur pe perimetrul pânzei, în afară de latura de la hampă care se festonează cu fir de aur;

b) două şnururi roşii prinse de vârful hampei şi terminate cu ciucuri de aceeaşi culoare;

c) o panglică tricoloră în culorile Drapelului de Stat al Republicii Moldova terminată cu franjuri de aur şi legată în fundă de vârful hampei;

d) hampă confecţionată din lemn vopsit roşu-închis, având lungimea de 2,5 ori mai mare decât înălţimea pânzei drapelului, iar talpa ferecată în metal;

e) vârf standard pentru hampele drapelelor instituţiilor de stat ale Republicii Moldova.

 

3.4. Drapelul original al satului se păstrează în biroul de serviciu al Primarului comunei şi se scoate în public, la decizia Primarului, cu prilejul unor ceremonii oficiale solemne.

 

3.5. Drapelul satului se arborează pe sediul Primăriei comunei şi alte edificii publice din teritoriul satului.

 

3.6. Drapelul satului poate figura pe diverse emisiuni poştale, suvenire, obiecte de protocol etc. şi poate fi folosit în cadrul unor manifestaţii sportive, culturale, festive, acţiuni oficiale etc., precum şi în alte cazuri, cu permisiunea Consiliului comunal, a Primarului comunei sau a Comisiei Naţionale de Heraldică a Republicii Moldova.

 

3.7. În cazul arborării sau ampalsării drapelului satului alături de drapelul de stat al Republicii Moldova, sau/ şi drapelul raionului Sângerei, sau/ şi drapelul comuniei Chişcăreni, drapelul satului se aşează într-o poziţie secundară faţă de acestea, mai la dreapta sau mai jos, iar dimensiunile lui liniare nu pot depăşi dimensiunile drapelului de stat, dimensiunile drapelului raional şi dimensiunile drapelului comunal.

 

4. Dispoziţii tranzitorii

 

4.1. Până la adoptarea stemei şi drapelului comunei Chişcăreni, raionul Sângerei, stema şi drapelul satului Chişcăreni, comuna Chişcăreni, raionul Sângerei, vor fi utilizate în calitate de simboluri comunale.

 
Dr. Silviu TABAC

chiscareni_1_stema_colorchiscareni_2_drapel_colorsilviaturcanu