Mică prezentare a satului Chişcăreni

Mică prezentare a satului Chişcăreni

Aș vrea să fac o mică prezentare a comunei Chișcăreni .

Comuna noastra numără  aproape 6000 locuitori și include satele Chișcăreni , Slobozia Chișcăreni și Nicolaevca.

Satul Chișcăreni a fost atestat documentar la 06 martie 1560 .

Pînă în anul 1956 s. Chișcărenii  a fost  centrul raional  și servea ca centru  religios , economic , cultural , educativ  pentru satele din jur. De ce?

· În satul Chișcăreni tot timpul , sub diferite regimuri , a funcționat biserica. Locuitorii satelor din împrejurimi veneau la biserica din Chișcăreni.

· Piața din Chișcăreni a funcționat din cele mai vechi timpuri și funcționează și acum. De fapt acum avem 2 piețe : una de animale și grăunțoase .alte de mărfui industriale și alimentare și ambele sînt cunoscute de către locuitorii multor raioane din republică;

· Festivialurile de rang raional se petreceau la Chișcăreni , totdeauna au activat ansambluri de muzică populară , teatre populare , colective cu titlul Model;

· În școala medie din Chișcăreni   veneau și își făceau studiile elevi din satele din zona Chișcărenilor, funcționa un internat.

 

Ce prezintă satul Chișcăreni azi?

Satul Chișcăreni este situat într-o regiune pitorească lîngă autostrada Odesa –Bălți , pe malurile rîului Ciulucul de Mijloc la distanța de 110 km de or. Chișinău și 28 km de or Bălți.

Satul Chișcăreni e centrul unei comune mari și frumoase , avînd o moșie de peste 8000 hectare.

Cea mai mare a bogăție a comunei noastre sînt oamenii harnici și gospodari , deschiși spre conlucrare și rezolvarea problemelor comunității.

Împreună cu oamenii am putut să rezolvăm multe probleme ale comunității , cum ar fi construcția de drumuri, sisteme de aprovizionare cu apă potabilă, am reparat Liceul , gimnaziul .

Prin ce sîntem cunoscuți noi în întreaga republică ?

1. În Chișcăreni a fost implementat proiectul pilot @ Energie renovabilă din deșeuri agricole @ , adică încălzim clădirea Liceului cu 3 etaje și clădirea gimnaziului cu baloturi de paie . Este un proiect foarte interesant și în urma implementării acestui proiect sîntem vizitați de foarte mulți oaspeți. În special ,cînd ese în evidență criza gazelor , a cărbunelui , mulți vor să vadă cum cu puteri proprii ai putea să încălzești edificiile sociale și nu numai.

2. În Chișcăreni locuiesc cei mai mulți judocani , care au rezultate la diferite competiții  europene. Toți ei sînt antrenați de către antrenorul emerit al Republicii Moldova Iulian Piatcovschi .

Aș putea să-i  enumăr pe campionii europeni Veaceslav Manole, Sergiu Oșlobanu , Cristina Bușanu , Denis Gîncescu. Primăria Chișcăreni a inițiat și a petrecut mai mulți ani Turneul Internațional la judo în numele lui Iulian Piatcovschi.

3. Cel mai puternic Agent Economic în teritoriu  este SRL Roșiori- Lux , care este condus de către eruditul Nicolae Moraru , unul din cei mai puternici specialiști în agricultură din republică , care conlucreaza  cu parteneri din Polonia , Ungaria , Romania, Rusia , Ucraina. Datorită stăruinței D-lui sînt pastrate toate fondurile fixe , cîmpurile cu culturi sînt de o frumusețe rară, poți vedea livezi intensive de mere cu sistem de irigare prin picurare , sprafețe de pămînt cultivate cu harbuji prin metode speciale sub peliculă ș.a.

4. În teritoriul primăriei activează Radioul local , care are emisiuni zilnice și care contribuie la dezvoltarea comunitară , la legătura strănsă cu populația. Fiecare om cunoaște totul ce se întîmplă în teritoriul comunei.

5. Internetomania – unul di satele , care are conectate la Internet cele mai multe calculatoare.

6. Bancomat , care activează non-stop. În timpul apropiat va fi deschisă reprezentanța unei bănci , care va avea casa de schimb valutar.

 

Voi vorbi acum despre obiectele , care ar avea interes pentru dezvoltarea turismului în teritoriu.

· Biserica din satul Chișcăreni care poartă numele Sf. Nicolae s-a construit timp de 14 ani și  a fost sfințită la 22 mai 1909 . În acest an  va împlini  la 22 mai 100 ani. Acuma se petrec lucrări de reparație capitală . Este o biserică impunătoare , este de tipul unei catedrale . În interior sînt icoane de lemn foarte prețioase , din biserica veche de lemn care a funcionat înaintea prezentei. Are un iconostas aurit foarte frumos. Parohul bisericii Gheorghe Lungu este un om deosebit , care poate uni enoriații în jurul său și care este un partener de nădejde  în rezolvarea oricăror probleme comunitare. D-lui a fost inițiatorul instalării pe locul vechii biserici de lemn , care a fost construită în anul 1782 , a unei răstigniri din piatră de Cosăuți.

· Movila lui Casso – un element al fostului conac și a parcului sau Grădinii boierești.

Nicolae Casso a fost o personalitate de o cultură vastă și o înțelepciune excepțională. D-lui a fost numit Filozoful din Chișcăreni. Pe locul , unde acum este construit Liceul ,  gimnaziul și punctul de vinificație  era grădina boierească a boierului Cașu  , cum îi ziceau localnicii. Fiind un mare împătimit de carte , a adunat o bibliotecă bogată și o rară galerie de tablouri. Odată, precum spune legenda, boierul Casso îi făcu soției sale Smaranda un reproș :  Smarando, tu preferi să aduni diamante, eu însă am să ridic lîngă conac o movilă.

Diamantele-s trecătoare , iar movila o să rămînă pururea în amintire.  Boierul Casso a construit 2 școli pe teritoriul Grădinii boierești , care sînt și astăzi : școlile din cărămidă roșie. Una din ele va fi transformată în muzeu. În alta acum se petrec ședințele cercului de electronică a Centrului de Creație și agrement din Chișcăreni și își are sediu Întreprinderea Municipală„Servcom-Chișcăreni”.

· Gospodăria piscicolă are  110 ha iazuri ;

· 12 iazuri se află la bilanțul primăriei și care sînt date în arendă pentru a  crește pește;

· Ocolul silvic cu păduri întinse , cu dealul Rediului , care este falnic , parcă ar fi rupt din Carpați.  Este creată o rezervație de fazani cu locuri frumos amenajate. Prin păduri putem întîlni mistreți , vulpi , căprioare , iepuri. O priveliște uimitoare în orice anotimp al anului , cu lacuri la poale  de pădure, unde poți vedea lebede.

· Ocolul silvic dispune da Casa Vînătorului  – o casă cu 2 nivele , unde ar putea să se odinnească cetățenii. Lîngă această casă sînt construite foișoare, locuri pentru frigărui,

· Am reparat Tabăra de odihnă , care se află într-un crîng de nucari  și care este în apropierea unui lac. Un loc de odihnă extraordinar cu foișoare , cu stadion și foarte multă verdeață.

· Avem mulți meșteri populari , care țes covoare, brodează, lucrează lemnul , împletesc în lozie , lucrează tabla.

· Avem un Cămin cultural reparat, unde activează 7  colective artistice , dintre care 4  au titlul Model .

· Avem  Gospodăria Țărănească   Vasile Turtureanu , care crește prepelițe , comercializează ouă de prepelițe și carne de prepeliță foarte lecuitoare.

· Avem mai multe familii, care se ocupă cu creșterea albinelor . Soții Iurie și Mariana Turtureanu preconizează construcția unui muzeu al stupului de albini – un lucru foarte interesant pentru turiști.

 

Personalități  , băștinașe a satului Chișcăreni :

1. Sergiu Rădăuțanu , care a fost rectorul Universității Tehnice din Chișinău. Biblioteca publică îi poartă numele.

Piatra funerară a bunelului său se află în cimitirul din satul Chișcăreni și are o inscripție în grafia latină:

Si dacă nouri grei se duc ,

Si ese-n cale luna,

E ca aminte sa-mi aduc

De tine –ntotdeauna.

2. Iacob Popovici , născut în anul 1939.

Un anumit timp , începînd cu anul 1997 a fost Ministrul Învățămîntului al RM.

3. Petru Patron – născut în anul 1935- doctor habilitat în științe agricole , membru corespondent al AȘRM.

4. Gheorghe Șușu –doctor în științe agricole , profesor la Universitatea Agrară Chișinău;

5. Tudor Patron – artist de teatru ;

6. Ion Paladi – artist de muzică populară

 

Cetățeni de onoare ai satului Chișcăreni:

1. Cioina Ion – antreprenor în or. Chișinău;

2. Ursachi Gheorghe – ex-directorul SA Moldtelecom.