Taxe și impozite

Taxe și impozite
taxe

Impozitul funciar

Impozitul funciar pentru terenurile cu destinaţie agricolă: toate terenurile , altele decât cele destinate fâneţelor şi păşunilor: care au indici cadastrali – 1,5 lei...

Decizia nr.10/2 din 17septembrie 2009

Consiliul comunal Chişcăreni a aprobat decizia  nr.10/2 din 17 decembrie 2009 “Despre aprobarea taxelor locale pentru anul 2010”. În baza Legii R.Moldova privind administraţia...

Cotele de plata a impozitelor la Chiscareni

Consiliul comunal Chişcăreni a aprobat decizia nr. 10/3 din 17 decembrie 2009 “Cu privire la aprobarea cotelor de plată a impozitelor pe teritoriul primăriei Chişcăreni pentru...