ȘEDINȚA COSILIULUI LOCAL pentru 13 decembrie 2016, ora15.00

ȘEDINȚA COSILIULUI LOCAL pentru 13 decembrie 2016, ora15.00

127
DISTRIBUIȚI

 Vă înştiinţăm că la data de   13 decembrie  2016,  ora15.00  în localul primăriei Chişcăreni, sala de şedinţe, va avea loc şedinţa consiliului local.

Extrage proiectele de decizii

 Ordinea de zi:

 1. Cu privire la aprobarea bugetului primăriei Chişcăreni pentru anul 2017 în prima lectură.

Raportor- Rotaru Raisa, contabil-şef al primăriei Chişcăreni.

 1. Cu privire la aprobarea cotelor de plată a impozitelor pe teritoriul primăriei Chişcăreni pentru anul 2017

Raportori- Beţivu Raisa şi Cumpătă Maricica, perceptori fiscali ai prim. Chişcăreni.

 1. Cu privire la aprobarea taxelor locale pentru anul 2017 pe teritoriul primăriei comunei Chişcăreni.

Raportor- primarul comunei Chişcăreni, Dna Silvia Ţurcanu.

 1. Cu privire la acordarea ajutorului unic populaţiei

Raportor- primarul comunei Chişcăreni, Dna Silvia Ţurcanu.

 1. Cu privire la aprobarea acordurilor adiţionale

Raportor- primarul comunei Chişcăreni, Dna Silvia Ţurcanu.

 1. Cu privire la formarea unor bunuri

Raportor- primarul comunei Chişcăreni, Dna Silvia Ţurcanu.

 1. Cu privire la transmiterea bunurilor proprietate publică (parcul din centrul satului Chişcăreni)

Raportor- primarul comunei Chişcăreni, Dna Silvia Ţurcanu.

 1. Cu privire la transmiterea bunurilor proprietate publică(piaţa de animale)

Raportor- primarul comunei Chişcăreni, Dna Silvia Ţurcanu.

 1. Cu privire la acordarea primarului şi viceprimarului a unui premiu cu ocazia      sărbătorii
 2. Cu privire la aprobarea graficului concediilor pentru anul 2017.

Raportor- primarul comunei Chişcăreni, Dna Silvia Ţurcanu.

 1. Aprobarea Planului de activitate al Consiliului comunal Chişcăreni pentru I trimestru al anului 2017.

Raportor- primarul comunei Chişcăreni, Dna Silvia Ţurcanu.

 1. Cu privire la aprobarea proiectului „Amenajarea parcului din centrul satului Chişcăreni” finanţat de PNUD în cadrul proiectului Migraţie şi Dezvoltare Locală şi rectificarea bugetului primăriei pentru anul 2016.

Raportor- primarul comunei Chişcăreni, Dna Silvia Ţurcanu.
Primarul comunei Chişcăreni                   Silvia Ţurcanu

DISTRIBUIȚI
Articolul precedentAVIZ!
Articolul următorŞedinţele consiliului